НАСОСИ - ДОЗАТОРИ

Питна вода, a також застосовувана для промислових цілей, інколи містить забруднення, яке вимагає застосування інших технологій підготовки води ніж лише зм’якшення чи знезалізнення. До цих технологій зараховується м. ін. усування нітратів, коректа реакції, дегазація, декарбонізація.

Дозування хімічних сполук.

Дозування різного типу хімікатів з метою одержання бажаних параметрів води застосовується в різних галузях промисловості та при різних технологіях підготовки води м.ін. при підготовці охолоджувальної, технологічної води, води, що живить котли і кондиціонери, під час дезінфекції та в басейній техніці.

При підготовці нагрівної води  дозується:

- інгібітори корозії,
- засоби, що коригують реакцію,
- засоби, що служать для в’язання жорсткості,
- засоби, що служать для в’язання кисню.

При підготовці охолоджуючої води дозується:

- інгібітори корозії, 
- біоциди гальмуючі розвиток грибів, водорості та бактерій.

У процесі дезінфекції дозується:

- хлорат натрію,
- інші засоби, що служать для дезінфекції води.  

У басейній техніці дозується:

- препарати всякого роду з метою санітизації,
- засоби, що служать для коректи реакції.

Станція дозування складається з мембранного насосу, розчинного баку та водопровідних труб. Дозуючий насос керований за допомогою аналогового сигналу 4 - 20 mA, якого джерелом може бути нпр. зонд pH з перетворювачем або за допомогою імпульсів з контактного водоміра. Залежно від типу насосу існує змога ручної регуляції частоти коливань поршня (зміна кількості його ходів в одиниці часу) i довжина стрибка поршня (зміна об’єму порції дозованої рідини підчас одного ходу поршня).